Investerings­strategie

Onze criteria

Aandeelhouderschap

Pentahold neemt zowel meerderheids- als substantiële minderheidsparticipaties en dit zowel voor de lange als voor de middellange termijn. Haar investeringshorizon kan, maar hoeft niet gekoppeld te zijn aan een vooropgestelde termijn. Pentahold heeft de flexibiliteit om de investeringshorizon in functie van de strategische evolutie en de performantie van het bedrijf aan te passen. Pentahold heeft in het verleden een uitgebreide ervaring op gedaan in het co-investeren met andere financiële partijen of in een “equal party”-structuur (50/50).

Investering

Pentahold investeert per participatie bedragen tussen 2,5 en 25 miljoen EUR. Dit kan onder verschillend vormen, zoals kapitaal, mezzanine financiering en leningen. Pentahold verstrekt weliswaar enkel mezzanine financiering en/of leningen in combinatie met een participatie in het aandelenkapitaal van de onderneming. Bijgevolg beoogt Pentahold transacties met bedrijven, die een EBITDA realiseren tussen 1 en 20 miljoen EUR. Voor grotere transacties beschikt Pentahold over een netwerk van financiële co-investeerders met vergelijkbare investeringscriteria.

Management

Management speelt een cruciale rol in de investeringscase voor Pentahold. In het voortraject wordt steeds voldoende tijd voorzien om het management te leren kennen en de gezamenlijke doelstellingen af te stemmen. Een uitstekende wederzijdse fit gecombineerd met een goede bedrijfscultuur zijn essentieel voor de intense verdere samenwerking. Pentahold treedt nooit in de plaats van het management, maar zal samen met het team in partnership de belangrijke beslissingen nemen en de fundamentele keuzes van het bedrijf maken, dewelke steeds kaderen binnen het gezamenlijk gedefinieerde strategisch plan. Het managementteam wordt aangemoedigd om mee te participeren in hun bedrijf via eigen investering of een optie plan met de bedoeling om hen toe te laten te delen in de gerealiseerde meerwaardecreatie.

Sector

Pentahold heeft geen specieke sectoriële focus, maar bedrijven met een product of dienst nog in ontwikkeling of waarbij de klantenbasis en/of marktpotentieel nog niet duidelijk zijn (eerder venture capital), passen minder in de investeringsscope. Bedrijven met een groeitraject en/of met een potentieel voor internationalisering sluiten nauw aan bij de investeringsfocus en trackrecord van Pentahold. Het strategische groeiplan, gebaseerd op een gedeelde visie, opgebouwd rond de uitvoering van een buy-and-buildstrategie of een organisch groeitraject zijn de basis voor een duidelijk kader van de toekomstige samenwerking tussen Pentahold en het management van het bedrijf.

Investment events

De tussenkomst van Pentahold kan zich voordoen in uitéénlopende en soms complexe situaties, waar de ruime ervaring van het team een meerwaarde kan betekenen:

  • Familiale opvolging
  • Management buy-out
  • Management buy-in
  • Owner buy-out
  • Afsplitsing van een niet core-activiteit van een grote groep
  • Groeifinanciering
  • Herkapitalisatie